„Mitologia” w adaptacji klasy I TMR/TR

Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż, a zapamiętam. Pozwól wziąć udział, a zrozumiem”.

Konfucjusz

Podsumowując cykl lekcji poświęconych „Mitologii” Jana Parandowskiego klasa I TMR/TR przygotowała pod opieką polonistki lekcję, w której zastosowana została metoda dramy.  

Metoda ta pozwala rozwijać osobowość ucznia, jego kreatywność a także wrażliwość,  wykorzystując właściwą naturze ludzkiej potrzebę ekspresji. Lekcje metodą dramy stawiają ucznia w roli „interpretatora” dzieła literackiego.

Uczniowie wcieli się w role mitologicznych bogów, herosów, tytanów i nimf. Dzięki tej metodzie mitologiczni bohaterowie „zeszli z Olimpu na ziemię”, stali się bliżsi. Każda z postaci dysponowała odpowiednimi rekwizytami lub kostiumami oraz prezentowała się stosując narrację pierwszoosobową. Uczniowie przygotowując się do „bycia w roli” mogli wykorzystywać różne źródła informacji, co pozwoliło utrwalić ich wiedzę a także wzbogacić zasób słownictwa i frazeologii związanej z tematyką mitologiczną.

Opracowała: Lucyna Olszewska

Dodaj komentarz

Skip to content