DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2011

„Większość ludzi jest jak opadłe liście, które rozwiewa wiatr.

Krążą  w powietrzu a potem spadają na ziemię.

 Ale nieliczni są jak gwiazdy , które poruszają się po ustalonym kursie ,gdzie nie może ich dosięgnąć wiatr. Mają prawo i kierunek w sobie. Mają dobro i cierpliwość.

 To nauczyciele….” 

 

Dnia 17 września 2011 roku  w naszej szkole odbyły się uroczystości związane z Dniem  Edukacji. Apel  miał charakter refleksji nad ideą profesji nauczyciela.

społeczności szkolnej i przybyłych gości powitał dyrektor ZSRCKP w Karolewie.

 W swoim wystąpieniu gospodarz uroczystości-dyrektor Ryszard Kawczyński –przypomniał  wartość idealizmu jako niewymiernego kryterium zawodu nauczyciela.

Pasja, entuzjazm i ciekawość ludzi, winny cechować każdego z nauczycieli.

Dyrektor odczytał także list od pana Marka Sawickiego –Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, skierowany do nauczycieli i pracowników naszej szkoły.

Życzenia do nauczycieli skierowała również przewodnicząca Rady Rodziców-pani Barbara Szwajłyk. W imieniu uczniów podziękowania nauczycielom złożyła  przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Sara Kuraj.

Podczas uroczystości wręczone zostały także nagrody, którymi dyrektor p. Ryszard Kawczyński uhonorował: p. Agnieszkę Pędzich, p. Genowefę Jasionek, p. Cezarego Tyszka, p. Krzysztofa Lubasińskiego oraz p. Krzysztofa Kania.

 Jako wyraz wdzięczności za pracę i osiągnięcia  dydaktyczne, wszyscy nauczyciele i  goście, a wśród nich nauczyciele emerytowani, otrzymali  symboliczne upominki: róże i  pamiątkowe książki z aforyzmami.

Nie zabrakło życzeń i podziękowań także dla uczniów naszej szkoły, którzy w sposób kreatywny i oddany angażowali się w prace samorządu uczniowskiego i reprezentowali szkołę na zewnątrz.  Są nimi: Sara Kuraj, Daniel Nachiło, Patryk Czeczko.

Akcentem refleksyjnym było pożegnanie pani Krystyny Suwezda. Pan  dyrektor  w imieniu nauczycieli i uczniów, wygłosił słowa podziękowania i uznania za wieloletnią  pracę na stanowisku sekretarki Zespołu.

Wiele emocji wzbudził, jak co roku, konkurs „Super Belfer”- przeprowadzony wśród uczniów. To oni głosowali na wybranych nauczycieli w trzech kategoriach tematycznych: „„serce na dłoni”, „skarbnica wiedzy”, „wulkan energii”. Wśród nagrodzonych nauczycieli niekwestionowanym zwycięzcą okazała się p. Ewa Wereda, która otrzymała zaszczytny tytuł; „Super Belfra”- niemal we wszystkich kategoriach.

Wrażeń estetycznych w tematyce  folkloru i kultury regionu, podczas apelu dostarczyli goście z  ZSCKR w Brześciu Starym.  Program artystyczny był poświecony ludowemu zwyczajowi określanemu jako „przywoływki” na ziemi kujawskiej.Szkolną uroczystość zakończył słodki poczęstunek i spotkanie przybyłych gości w budynku „Kredens”.

{flv}suden2011{/flv}

Życzenia od SU

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, drodzy Goście!

Swoją wypowiedź rozpocznę od cytatu, który brzmi: „Rozum to moja broń, sięgam po nią, by rozróżniać co zgodne z rozumem mym”.

Rzeczywistość szkolna zazwyczaj wymaga od nas uczniów wiedzy a rozum podpowiada nam, jak jej użyć, ale bez Was drodzy Nauczyciele nasz rozum błądzi a wiedza jest bardzo mizerna, Z pustego i Salomon nie naleje, a wiele przedmiotów jest naszą piętą Achillesa.

Wy Nauczyciele jesteście naszą Alfą i Omegą.

Proszę o przyjęcie w imieniu społeczności uczniowskiej podziękowań:

  • Panu Dyrektorowi za zainteresowanie naszymi sprawami,
  • Nauczycielom przedmiotów ścisłych za praktyczne i realne obliczenia tego, co w życiu ważne,
  • Nauczycielom przedmiotów humanistycznych za uczenie wrażliwości, wyzwalanie refleksji i tęsknoty za rzeczami wielkimi,
  • Nauczycielom języków obcych za pomoc w łamaniu barier komunikacyjnych i naszego języka,
  • Nauczycielom WF za wytrwałe rozciąganie naszych mięśni i wiarę w osiągnięcia sportowe,
  • Pani Pedagog za nauki z życia wzięte, byśmy nie dali kupić się zakazanym owocom,
  • także Paniom z biblioteki za to, że każdego dnia przezwyciężają nasz drukowstręt,
  • serdeczne życzenia  składamy  nauczycielom  przedmiotów gastronomicznych, za  rozbudzanie wyobraźni smakowej, pomoc  w  zmaganiach kulinarnych i natchnienie  w tworzeniu  smakowitych potraw
  • nauczycielom zawodu  za  niezmienne zacięcie do pracy i uczenie nas jak zrobić  „coś z niczego”.

Dziękujemy za konsekwencje w działaniu drodzy nauczyciele i wychowawcy, jesteście wielcy, bo dzięki waszej pracy wiemy, że nauka to siła, która pcha nas do kreatywności.

  

Dodaj komentarz

Skip to content