DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

Tożsamość  każdego człowieka wyznaczają : miejsce, kultura oraz autorytety.

Ta refleksja towarzyszyła obchodom w „Święta Patrona Szkoły” w dniu 20 września 2011roku.

W tym roku szkolnym mija 109 rocznica urodzin gen. Franciszka Kamińskiego , patrona naszej szkoły, dlatego uroczystość miała charakter zgodny z zasadami wychowania obywatelsko –patriotycznego. Przebieg uroczystości rozpoczęło spotkanie społeczności szkolnej i zaproszonych gości na mszy świętejktórą celebrował ks. dr Kazimierz Żuchowski w  parafialnym kościele pod wezwaniem

Św. Stanisława Kostki. Symbolicznym elementem stało się poświęcenie krzyży, które zostaną umieszczone w klasach szkoły.

Następnie wraz z gospodarzem uroczystości –dyrektorem szkoły panem Ryszardem Kawczyńskim-przedstawiciele władz samorządowych naszego województwa, powiatu i gminy,  zaproszeni dyrektorzy szkół,  złożyli  wieniec pod pomnikiem patrona gen. F. Kamińskiego.

Nauczyciele, uczniowie i zaproszeni goście zgromadzili się w hali sportowej, gdzie odbył się uroczysty apel. Licznie przybyłych gości  powitał gospodarz uroczystości-dyrektor p. Ryszard Kawczyński oraz zaangażowani w jej przebieg przedstawiciele społeczności uczniowskiej –Daniel Nachiło i Patrycja Gołębiewska.

W tym dniu swoją obecnością zaszczycili nas:

Ks. Kazimierz Żuchowski, Krzysztof Hećman – burmistrz miasta Kętrzyn, Sławomir Jarosik-wójt gminy Kętrzyn, Andrzej Sienkiewicz-przewodniczący  Rady Gminy w Kętrzynie,

Regina Tołkowicz – doradca Ministra  Edukacja Narodowej, Wisława Bojarska –wicedyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Marszałkowskim, Joanna Skiba –MOZPO NSZZ „Solidarność”, Irena Trzeciakowska- inspektor ds. oświaty w Urzędzie Gminy w Kętrzynie, Genowefa Jasionek-przewodnicząca ZNP w Karolewie, Lucyna Olszewska -przewodnicząca Rady Szkoły, Dariusz Klimek –reprezentujący Agencję Rynku Rolnego w Olsztynie, Alicja Marcińczak- z-ca dyrektora Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie, Ryszard Artyszewicz – dyrektor Zespołu w latach 1990-2008, Roman Kłek- wicedyrektor Zespołu w latach 1978-2006, Eugeniusz Tokarzewski- dyrektor

 ZSO im. W. Kętrzyńskiego w latach 1990-2007, Iwona Kostuś-dyrektor Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie, Krystyna Mucuś – dyrektor Gimnazjum Gminnego w Karolewie, Sabina Syroka – dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kętrzynie, Andrzej Lewandowski i Maria Łaszcz-Grzeszkiewicz- wicedyrektorzy Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu, Andrzej Urbanowicz-przedstawiciel Gminnego Gimnazjum w Więckach, Jolanta Szurkowska – dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Baszta” w Kętrzynie.

„Święto Patrona Szkoły” stało się także okazją do podkreślenia sukcesów szkoły na przestrzeni ostatniego roku. Dyrektor  Zespołu w swoim wystąpieniu stwierdził, że wychowanie młodzieży  to  proces ciągły historycznie i niezmienny moralnie. Nawiązał do heroicznej postawy patrona szkoły gen. Franciszka Kamińskiego, który swoją  działalnością  na rzecz Ojczyzny  stworzył kartę tradycji,  w którą wpisuje się współcześnie pokolenie uczniów naszej szkoły. Naukę w naszym  Zespole  rozpoczęło we wrześniu 540 uczniów, w tym aż 186 uczniów w 23 oddziałach  klas pierwszych.  Na prestiż szkoły i jej ciągły rozwój  ma też wpływ zdobycie pierwszego  miejsca w ogólnopolskiej  OWiUR oraz piąte miejsce wśród 45 szkół, według wskaźników  zdawalności egzaminu maturalnego. Następnie dyrektor przekazał treść listu skierowanego do nauczycieli i społeczności szkolnej przez Tadeusza Nalewajk – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Życzenia sukcesów i konsekwencji w zdobywaniu wiedzy, która ułatwia rozumienie świata i postęp, zawarte w liście,  były dowodem na docenienie codziennej pracy nauczycieli i uczniów.

Następnie zgromadzeni wysłuchali wykładu na temat życia i zaangażowania społecznego postaci gen. Franciszka Kamińskiego, który wygłosił pan Eugeniusz Tokarzewski. W swoim wystąpieniu autor podkreślił zdolności organizacyjne i niezłomność działania generała a jednocześnie jego skromność i wierność zasadom.

Wystąpienia zaproszonych gości zawierały słowa uznania i życzenia dalszych osiągnięć w procesie nauczania i wychowania kolejnych pokoleń uczniów ZSCKR .

Pani Regina Tołkowicz , w imieniu wiceministra  edukacji Zbigniewa Włodkowskiego, życzyła nauczycielom i uczniom motywacji i odwagi do działań promujących szkołę nie tylko w środowisku lokalnym ale też ogólnopolskim. Burmistrz miasta Kętrzyn, pan Krzysztof Hećman nawiązał do toposów wierności sobie i zasadom , które funkcjonują w kulturze współczesnej w  filmach, takich jak „Gladiator”, czy „Prymas. Trzy lata z tysiąca”.

Wójt gminy Kętrzyn, pan Sławomir Jarosik podkreślił swoją przynależność do grona nauczycieli naszej szkoły  oraz gratulował nauczycielom i uczniom  sukcesów ogólnopolskich.

Kolejnym uroczystym elementem „Święta Patrona Szkoły” było ślubowanie klas pierwszych połączone z wręczeniem indeksów . Atmosferę  uroczystości uświetnił także występ   przygotowany przez uczniów  w formie układu tanecznego i kabaretowej etiudy.

Następnie zaproszeni goście i pracownicy szkoły udali się na uroczysty obiad  przygotowany w świetlicy internatu „Kormoran”.

 

Zakończenie uroczystości  zwieńczyła prezentacja nowych pracowni w budynku „Kredens” .

  

 

Dodaj komentarz

Skip to content