Rok 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie

„…była jedynym niezepsutym przez sławę człowiekiem, spośród tych, których przyszło mi poznać”

Albert Einstein

3 grudnia 2010 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. Okazją do przyjęcia uchwały była setna rocznica przyznania naszej rodaczce nagrody Nobla.

W związku z powyższym w naszej szkole został zorganizowany konkurs pod nazwą: „Życie i osiągnięcia Marii Skłodowskiej-Curie”. Zakres pytań z życia laureatki nagrody Nobla był bardzo szczegółowy. W konkursie brały udział klasy: I TŻiGD, I TMR, I TOUG, I TAG/TAK, I TŻiGD/TMR. Konkurs  wywołał zdrową rywalizację międzyklasową.

Największym zasobem wiedzy o naszej noblistce wykazała się klasa I TOUG, którą reprezentowali: Alicja Szulc, Małgorzata Chmielińska, Dawid Kiena. Drugie miejsce w rywalizacji przypadło klasie I TŻiGD/TMR w składzie: Daria Czyż, Żaneta Nowakowska, Kamila Żydaniec. Również wysoką pozycję (trzecie miejsce) zajęła klasa I TAG/TAK. Przedstawicielami tej klasy były: Angelika Popławska, Natalia Rypina, Ilona Hajko. Zwycięzcy oraz pozostałe klasy nagrodzono nagrodami rzeczowymi oraz słodkimi upominkami.

Korzystając z okazji, że rok 2011 jest rokiem Marii Skłodowskiej-Curie przybliżmy najważniejsze wydarzenia z jej życiorysu:

 

Maria Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie. Pochodziła z rodziny, w której kultywowano tradycje patriotyczne. Była osobą wszechstronnie uzdolnioną: znała pięć języków, interesowała się socjologią, psychologią oraz naukami ścisłymi. Pod koniec lat osiemdziesiątych XIX wieku organizowała zajęcia dla dzieci wiejskich, w ramach których uczyła języka polskiego, historii i algebry. Podczas I Wojny Światowej organizowała ruchome stacje rentgenowskie, dostała się na front, gdzie szkoliła personel medyczny jak wykonywać prześwietlenia. 
Dwukrotna laureatka Nagrody Nobla w 1903 r. w dziedzinie fizyki i w roku 1911 w dziedzinie chemii, opracowała teorię promieniotwórczości i technikę rozdzielania izotopów promieniotwórczych. Dzięki Jej odkryciom powstała radiochemia – nowa gałąź chemii. Pod Jej osobistym kierunkiem prowadzono pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą promieniowania jonizującego.

                                                                                                                               Organizatorzy:

Monika Nowak i Ewa Wereda

Dodaj komentarz

Skip to content