”W zdrowym ciele zdrowy duch”

Uczniowie naszej szkoły, pod opieką pana dyrektora Ryszarda Kawczyńskiego, pana Krzysztofa Kani i pani Anny Skrzypy,  wzięli udział w dniu 9 maja 2011 r. w podsumowaniu  IV Edycji Ogólnopolskiego  Przeglądu Państw Unii Europejskiej „Unia bez tajemnic”, pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”.


W przeglądzie uczestniczyły szkoły z powiatu ełckiego. Odbył się on, w Szkole Podstawowej  im. W. Pileckiego w Rękusach koło Ełku. Celem przeglądu było: rozwijanie aktywności fizycznej, propagowanie czynnych form wypoczynku , zasad zdrowego żywienia oraz kultywowanie poczucia przynależności do Europy. Honorowy patronat nad uroczystością objęli: Parlament Europejski, Ministerstwo Edukacji Narodowej i wojewoda warmińsko-mazurski. Imprezę swoją obecnością zaszczycili : pan Tadeusz Nalewajk – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Zbigniew Włodkowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz  pan Marian Podziewski – wojewoda warmińsko-mazurski. Uczniowie  z naszej szkoły, należący  do sekcji zapaśniczej, zaprezentowali pokaz  swojej zwinności, wykonując różne ćwiczenia na macie. Uczniowie z klasy drugiej, kucharz małej gastronomii, przygotowali na tę imprezę mały poczęstunek w postaci  drobnych wypieków. Szkoły biorące udział w przeglądzie za włożony wkład twórczy i zaangażowanie zostały nagrodzone pucharami i dyplomami. Imprezę należy uznać za bardzo udaną.

Dodaj komentarz

Skip to content