Absolwent roku szkolnego 2010/2011

Absolwentem roku szkolnego 2010/2011 została Natalia Skonieczka

uczennica  IV klasy technikum agrobiznesu 

Natalia to uczennica osiągająca bardzo dobre wyniki w nauce, ma określone zainteresowania, wytrwale dąży do wyznaczonego celu. Jest pracowita i zdolna, jest uczennicą bardzo sumienną i obowiązkową. Zawsze życzliwa i chętna do pomocy, lubiana przez koleżanki i kolegów. Podczas czterech lat nauki w szkole osiągnęła wiele sukcesów zarówno w Olimpiadzie Wiedzy Umiejętności Rolniczych, jak i w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Na świadectwie ukończenia szkoły u Natalii dominują szóstki i piątki dając w efekcie końcową średnią z czterech lat nauki 5,29. Najważniejszym sukcesem Natalii są wyniki na olimpiadzie, które już dziś pozwalają jej planować studia i dalszy rozwój .

 

Część sukcesów Natalii przedstawiam poniżej :

Olimpiada OWiUR 

– I miejsce etap szkolny XXXIV OWiUR Karolewo 2009 r (III klasa)

– II miejsce etap okręgowy XXXIV OWiUR Olsztyn 2010 r (III klasa)

– Tytuł finalisty etapu centralnego XXXIV OWiUR Bolesławowo 2010 r (III klasa)

– I miejsce etap szkolny XXXV OWiUR Karolewo 2010 r (IV klasa)

– I miejsce etap okręgowy  XXXV OWiUR Olsztyn 2010 r (IV klasa)

Konkursy przedmiotowe:

– VI Międzyszkolny Konkurs Matematyczny – VI miejsce (2008 r – I klasa)

– Szkolny Konkurs Matematyczny – II miejsce (2010 r – III klasa)

– Szkolny Konkurs Chemiczny – I miejsce (2010 r – III klasa)

– Szkolny Konkurs Biblioteczny „ Bez zmrużenia oka” – I miejsce (2010 r – III klasa)

– Szkolny Konkurs Wiedzy o Biblii – II miejsce (2008 r – I klasa)

– Wojewódzki Turniej Fizyczny – Olsztyn (2010 r – III klasa)

Osiągnięcia sportowe:

– Brązowe medale -Wojewódzkie Biegi Przełajowe Młodzieży Szkół Wiejskich LZS – Ostróda    2007 r i 2008 r 

– Brązowe medale – Wojewódzkie Sztafetowe  Biegi Przełajowe Młodzieży Szkół Wiejskich LZS –  Smolajny   2007 r  i 2008 R

– Złoty medal – Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS – Ełk 2008 r

– Złoty medal – Kętrzyński Bieg Wolności  (szkoły średnie) Kętrzyn 2009 r  

– Srebrny medal –  XXVII  Uliczny Bieg Bartów (kat. 17 -21 lat)  Barciany 2007 r

– Brązowy medal – XXVIII Uliczny Bieg Bartów (kat. 17 -21 lat) Barciany 2000 r

– Złoty medal – XXIX Uliczny Bieg Bartów (kat. 17 -21 lat) Barciany 2009 r

– Złoty medal – XXX Uliczny Bieg Bartów (kat. 17 -21 lat) Barciany 2010 r

– Brązowy medal – XXX Uliczny Bieg Bartów (kat. kobiet) Barciany 2010 r

– I miejsce – Międzygminne Zawody Sportowo Pożarnicze – Barciany 2010 r

– I miejsce V Powiatowe Zawody Sportowo Pożarnicze jednostek OSP Powiatu Kętrzyńskiego 2010r

Wychowawca klasy  Alicja Lewandowska

Dodaj komentarz

Skip to content