Wycieczka „Śladami generała Franciszka Kamińskiego”

W dniach 14-16 kwietnia laureaci konkursu „Gdy myślę Ojczyzna” wzięli udział w wycieczce na kielecczyznę. Głównym celem tego wyjazdu było poznanie ziemi opatowskiej, z której pochodził patron naszej szkoły gen. Franciszek Kamiński – stąd też hasło naszej wycieczki. Pomysłodawcą tego wyjazdu oraz głównym organizatorem był Pan Dyrektor Ryszard Kawczyński, któremu serdecznie dziękujemy.

Nasza wizyta w Wojciechowicach rozpoczęła się od zwiedzania parafialnego kościoła, w którym ochrzczony został Franciszek Kamiński. Ks. Proboszcz oraz Przewodniczący Rady Gminy przybliżyli nam  sylwetkę wielkiego Polaka, patrioty i chrześcijanina jakim był gen. Kamiński.  Pod pamiątkową tablicą w kościele zapaliliśmy znicz. Następnie udaliśmy się do miejscowej szkoły, aby tam zwiedzić wspaniale wyposażoną izbę pamięci poświęconą Franciszkowi Kamińskiemu. Oglądaliśmy historyczne zdjęcia, kroniki szkolne, albumy, a także pamiątki związane z patronem szkoły – do cennych eksponatów można zaliczyć  generalski mundur – dar Pani Zofii Kamińskiej.   Zwiedziliśmy także szkołę oraz zostaliśmy ugoszczeni obiadem.

Zostaliśmy mile zaskoczeni serdecznym przyjęciem i niezwykłą gościną, dzięki uprzejmości wielu ludzi  nasza wizyta przebiegała w niemal rodzinnej atmosferze.  Wielkie podziękowania składamy:

  • Pani Zofii Kamińskiej, córce Generała, za życzliwą pomoc w organizacji naszej wizyty,
  • Panu Bogusławowi Włodarczykowi – Staroście Opatowskiemu za  objęcie opieką  i ciepłe przyjęcie, które przekroczyło nasze oczekiwania,
  • Pani Dominice Krzakowskiej – Pawlonka – z Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Opatowskiego za sprawowanie roli pilota i przewodnika naszej wycieczki,
  •  Panu Józefowi Sobierajowi, Przewodniczącemu Rady Gminy Wojciechowice za wprowadzenie nas w historię rodzinnej gminy  naszego Patrona,
  • Pani Marzenie Stańczyk, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wojciechowicach im. Gen. Franciszka Kamińskiego Komendanta Głównego BCh, oraz całej społeczności szkolnej  za wspaniałą gościnę w szkole, do której przed laty uczęszczał nasz Patron.

W czasie naszego pobytu na kielecczyźnie zwiedziliśmy także Opatów – podziemną trasę                  i zabytkową kolegiatę, ruiny zamku Krzyżtopór w Ujeździe, kopalnię krzemienia pasiastego w Krzemionkach Opatowskich, Park Jurajski w Bałtowie oraz Sandomierz. W powrotnej drodze zwiedziliśmy klasztor w Świętej Katarzynie i zdobyliśmy najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich – Łysicę. 

Serdeczne podziękowania składamy Pani Annie Durlej, Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym za udzielenie nam gościny w internacie, gdzie czuliśmy się jak w najlepszym hotelu.

Janina Fąderska

Dodaj komentarz

Skip to content