Zwycięzcy, laureaci, finaliści …

  Dnia 4 kwietnia 2011 r. został zakończony konkurs literacko – plastyczny o charakterze edukacyjno – profilaktycznym pod hasłem „Młodość jest siłą, ale ma swoje pułapki i nie daj im się zwieść”.

            Konkurs realizowano w terminie od 07 lutego do 31 marca 2011 r., jego organizatorem była pani pedagog. Celem przedsięwzięcia  było promowanie zdrowego stylu życia oraz istotnych wartości wyznaczających drogę do człowieczeństwa i godnej egzystencji. Treść prac miała uwzględniać problematykę młodzieńczej siły, a także  słabości, ich ucieczkę w uzależnienia od nikotyny, alkoholu, narkotyków, gier komputerowych itp…

Konkurs skierowany był do wszystkich chętnych uczniów Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Technikum Uzupełniającego. Udział w konkursie wzięły 42 osoby. Wpłynęły do komisji  4 prace plastyczne ( w formie plakatów ) oraz 38 prac literackich  ( 9 prac w formie wierszy i 29 w formie wypracowań ).  Prace zawierały wiele cennych uwag oraz przekaz dla widza i czytelnika.

 

Powołana pięcioosobowa komisja wyłoniła 6 laureatów i 3 osoby wyróżniła. Pozostali uczestnicy otrzymali podziękowania za udział w konkursie oraz drobne upominki.

Laureaci:

  1. Kamil Nowicki – klasa I TMR, praca literacka ( wypracowanie ) – I miejsce,
  2. Marzena Mazuro – klasa III TOUG, praca literacka ( wypracowanie ) – I miejsce,
  3. Daniel Nachiło – klasa II TAG, praca literacka ( wiersz ) – II miejsce, 
  4. Paweł Szulter – klasa I TMR, praca literacka ( wypracowanie ) – II miejsce,
  5. Rafał Żebrowski – klasa I TŻIGD, praca literacka ( wypracowanie ) – III miejsce,
  6. Joanna Dzierlatka – klasa I TŻIGD, praca plastyczna ( plakat ) – III miejsce,

Wyróżnieni:

  1. Roksana Ciapa – klasa II TOUG, praca literacka ( wypracowanie ) – wyróżnienie,
  2. Roksana Kaszubowska – klasa I TAK, praca literacka ( wypracowanie ) – wyróżnienie,
  3. Wojciech Winiarek – klasa I TMR, praca literacka ( wiersz ) – wyróżnienie.

Instytucjami finansowo wspierającymi przedsięwzięcie, byli: Koordynatorzy ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Kętrzyn oraz Rada Rodziców z Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie.

Dodaj komentarz

Skip to content