Powiatowa konferencja „Modernizacja systemu kształcenia”

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie 28 lutego 2011 roku odbyła się Powiatowa Konferencja na temat „Modernizacja systemu kształcenia”.

Pomysłodawcą tego spotkania było Ministerstwo Edukacji Narodowej, zaś organizatorami: Wójt Gminy Kętrzyn –  Sławomir Jarosik oraz dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie Ryszard Kawczyński. Konferencję swoją obecnością zaszczycili min.: Zbigniew Włodkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Emilia Wojdyła –  Zastępca Dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN, Czesława Kunkiewicz – Waligóra – Radca Ministra Edukacji, Regina Tołkowicz – Doradca Ministra Edukacji Narodowej, Grażyna Przasnyska – Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty,  Krzysztof Hećman – Burmistrz Miasta Kętrzyn, Ryszard Kozyra – Wójt Gminy Barciany oraz Starosta Powiatu Węgorzewskiego – Halina Faj. Konferencja składała się z dwóch paneli przeznaczonych dla różnych typów szkół. Panel pierwszy skierowany był do dyrektorów, nauczycieli i pedagogów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, zaś panel drugi przeznaczony był dla szkół ponadgimnazjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem szkół zawodowych. Część pierwszą rozpoczął od prezentacji gminy Kętrzyn Wójt Sławomir Jarosik. Zwrócił on szczególną uwagę na atrakcje turystyczne oraz osiągnięcia w zakresie edukacji i oświaty, w tym na formy współpracy z różnego typu instytucjami, wyrównywanie szans edukacyjnych oraz współpracę z zagranicą. Następnie głos zabrał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pan Zbigniew Włodkowski, który przedstawił założenia nowego systemu wspierania szkół. Wystąpienie zastępcy Dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Emilii Wojdyły szczególnie dotyczyło praktycznego wprowadzenia zmian do nowego systemu i struktury organizacji szkół. Pani Czesława Kunkiewicz – Waligóra  Radca Ministra Edukacji omówiła zagadnienia związane z finansowaniem jednostek edukacyjnych.

Po krótkiej przerwie uroczystym powitaniem przez dyrektora Ryszarda Kawczyńskiego rozpoczęła się druga część konferencji. Dyrektor Kawczyński szczególnie powitał przybyłych dyrektorów Zespołów Szkół Centrów Kształcenia Rolniczego z całej Polski, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu giżyckiego, mrągowskiego, węgorzewskiego, dyrektorów poradni pedagogiczno – psychologicznych oraz zakładów doskonalenia zawodowego, a także przedstawicieli ponadgimnazjalnych szkół z powiatu kętrzyńskiego. Podsekretarz Stanu w MEN Zbigniew Włodkowski w swoim wystąpieniu zwrócił tym razem szczególną uwagę na zmiany systemowe, które już wkrótce obejmie proces edukacji. Szczegółowo omówił zasady funkcjonowania nowego systemu wspierania szkół reprezentowanego przez Centra Informacji Edukacyjno-Zawodowych oraz Centra Rozwoju Edukacji. Następnie Pan Minister udał się na spotkanie z młodzieżą klas rolniczych oraz z członkami miejscowego koła Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kolejne wystąpienie zastępcy Dyrektora Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN Emilii Wojdyły dotyczyło zasad konsolidacji zasobów oświaty publicznej – grup i centrów jako nowych rodzajów zespołów szkół i placówek. Pani  Czesława Kunkiewicz – Waligóra  Radca Ministra Edukacji wskazała konkretne propozycje rozwiązywania problemów finansowych, z którymi tak często borykają się dyrektorzy szkół. Konferencję zakończyło wystąpienie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Pani Grażyny Przasnyskiej. Pani Kurator podkreśliła ogromne znaczenie zmian, które w najbliższym czasie zmienią oblicze kształcenia zawodowego, zwróciła także uwagę na trudności związane nie tylko ze zmianami organizacyjnymi, ale również z malejącą liczbą uczniów. Jednocześnie wskazała na wagę tego typu spotkań, jak konferencja w Karolewie.

Zebranych gości pożegnała Pani Regina Tołkowicz życząc wszystkim owocnego wprowadzania zmian w szkolnictwie zawodowym i jego jak najefektywniejszego rozwoju.

 

Dodaj komentarz

Skip to content