XI EDYCJA AKCJI „GÓRA GROSZA”

W  dniach od 22 listopada do 3 grudnia 2010 r. nasza Szkoła brała udział w ogólnopolskiej Akcji „Góra Grosza”.

Celem tej akcji było zebranie  funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi ratunkowych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka.

Miło nam, że akcja ta na stałe wpisana jest w kalendarzu wydarzeń Naszej Szkoły. Dotychczasowe edycje akcji utwierdziły nas w przekonaniu, jaką siłę może mieć jeden grosz! W tym roku  wspólnie udało nam się uzbierać 555,23 zł.  Uczniowie klas: I AK/AG, I TOUG, I TU, II AK/AG, III TOUG, III TA/TR, III TŻiGD oraz IV TA/TR wzięli  udział w klasowej zbiórce „grosiaków”. Największą kwotę pieniędzy na jednego ucznia w klasie zebrały klasy:

  • III TOUG    234,9 zł,
  • III TA/TR   110,00 zł.
  • III TU           65,6 zł

Jeden grosz znaczy niewiele, ale potężna góra grosza może przyczynić się do poprawy losu dzieci, które nie z własnych przyczyn zostały odseparowane od domu rodzinnego, od swoich najbliższych.

Protokół zebranych pieniędzy:

Nominał monety Liczba monet Razem zł
1 gr. 13116 131,16
2 gr. 4701 94,02
5 gr. 2327 116,35
10 gr. 240 24,00
20 gr. 111 22,20
50 gr. 49 24,50
1 zł. 41 41,00
2 zł. 14 28,00
5 zł. 14 70,00
RAZEM 551,23

 

Składamy szczególne podziękowania wszystkim Uczniom i Pracownikom Szkoły, którzy wzięli udział w Akcji.

Samorząd Uczniowski

 

Dodaj komentarz

Skip to content