XXVI edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

 

10.01.2011 r. w ZSCKR Karolewie odbyła się XXVI edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

forma testowa etapu podstawowego (szkolnego). Podobne eliminacje odbyły się w wielu szkołach ponad gimnazjalnych.

Celem Olimpiady są:

 • kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych podstaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego,

 • budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz

 • popularyzacja problematyki ekologii w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczaniu i degradacji środowiska.

Tematyka Olimpiady obejmuje wiedzy z zakresu:

 • treści podstaw programowych biologii

 • wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią i ochroną oraz kształtowaniem środowiska

 • szczególny nacisk w pytaniach olimpiady kładzie się na wiedzy:

 •  
  • z ekologii klasycznej

  • z ochrony wód, gleb, powietrza

  • ogólnej ochrony przyrody

  • z ochrony zdrowia i żywności

  • z gospodarki odpadami, gospodarki leśnej,

  • gospodarki rolnej

  • skutecznej ochrony przed – hałasem, wibracjami, promieniowaniem itp.

  • aktualne zagadnienie społeczno-gospodarcze związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

Organizatorem merytorycznym i patronem Olimpiady Wiedzy Ekologicznej jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy wsparciu Ministra Środowiska oraz jednostek Ligi Ochrony Przyrody.

Etap I – eliminacje szkolne – polegają na:

 • zorganizowaniu etapu szkolnego, wyłonieniu uczniów do startu w edycji OWE,

 • zapoznanie z zakresem problematyki,

 • przeprowadzenie eliminacji.

Uczestnicy etapu szkolnego rozwiązują test złożony z 50 pytań. Trzech najlepszych uczniów po uzyskaniu minimum – tj. 80 % poprawnych odpowiedzi może reprezentować szkołę na II etapie eliminacji.

Życzymy powodzenia uczestnikom naszej szkoły w eliminacji I etapu XXVI edycji OWE.

Organizator: Stefan Rawski

Dodaj komentarz

Skip to content