Tydzień chleba żytniego w szkole

W 2005 roku pani Walentyna Rakiel-Czarnecka dziennikarka, ekolog , promotorka Polskiej Niezapominajki oraz pani profesor biochemii Alicja Zobel z Kanady założyły Fundację Dobre Życie, która za cel swojego działania postawiła nawiązanie porozumienia pomiędzy światem naukowców a społeczeństwem. Naczelnymi hasłami Fundacji stały się: ochrona środowiska naturalnego oraz człowieka jako jego części i prewencja chorób.

W ciągu czterech lat swojej działalności Fundacja zrealizowała kilka projektów z tym związanych. Jednym z nich była „ Kampania na rzecz dobrego chleba”. W jej ramach w 2009 roku Fundacja po raz pierwszy zorganizowała „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole”. Do udziału w tym przedsięwzięciu zaprosiła szkoły, świetlice, kluby, domy kultury, organizacje pozarządowe czyli wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Celem kampanii było zwrócenie uwagi na jakość chleba , wpływ na jakość chleba na rynku oraz promocja chleba na zakwasie w prasie oraz na imprezach.

Nasza szkoła też została zaproszona do tego przedsięwzięcia. W tym roku szkolnym zorganizowaliśmy już po raz drugi „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole”.

Jeszcze we wrześniu otrzymaliśmy od Fundacji Dobre Życie książkę –Raport i Poradnik pt. „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole”. Zawiera ona informacje o Fundacji i jej działalności, sprawozdania z organizacji Tygodnia chleba w różnych szkołach oraz poradnik – informacje na temat chleba w kontekście właściwego odżywiania człowieka.

Tydzień chleba z Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Karolewie w roku szkolnym 2010/2011.

W październiku obchodziliśmy „ Tydzień chleba w szkole”. W związku z tym przeprowadziliśmy następujące działania:

  1. Przygotowaliśmy wystawę na temat chleba. Znalazły się na niej następujące informacje: -historia powstawania i gatunki chleba;

-wypowiedzi sławnych ludzi na temat chleba;

 

-wskazówki jak odróżnić chleb razowy od fałszowanego;

 

-korzyści wynikające ze spożywania chleba żytniego-jego wartość odżywcza.

 

Na wystawie znalazły się także przybory używane dawniej do wypiekania chleba, oraz zaprezentowane zostały różne rodzaje pieczywa, które obecnie spożywamy.

  1. Młodzież z klasy kucharz małej gastronomii , w trakcie zajęć praktycznych przygotowywała zakwas, a następnie na jego bazie upiekła chleb. Proces trwał 5 dni. Wszystkie działania zostały zapisane i zilustrowane zdjęciami w dzienniku p.t. ”Jak chleb powstawał…”, a dziennik został zaprezentowany osobom oglądającym wystawę.
  2. Zakończenie „Tygodnia chleba” – „Dzień chleba”– zbiegło się w naszej szkole z obchodami rocznicy śmierci Wincentego Witosa. W związku z tym uczestnicy obchodów (zaproszeni goście oraz społeczność szkolna) zostali obdarowani chlebem upieczonym przez uczniów. Upieczone bochenki zostały podzielone i zapakowane , a do każdego kawałka chleba dołączony został przepis na chleb. Zapisano go na karcie ze zdjęciem i logo szkoły.
  3. Otrzymane książki „Tydzień Żytniego Chleba w Szkole 2010” zostały przekazane do wglądu uczniom naszej szkoły za pośrednictwem biblioteki szkolnej. Zaprezentowaliśmy je także na festynie gminnym „Święto pieczonego ziemniaka”, który odbył się w Barcianach . Na tej imprezie szkoła nasza przygotowywała swoje stoisko i obok przedmiotów charakteryzujących kierunki kształcenia w naszej szkole znalazły się też książki informujące o „Tygodniu chleba”.

Nauczycielki czuwające nad przygotowaniem „Tygodnia chleba”: Wioleta Gierwiało, Małgorzata Jankielewicz, Anna Suszyńska-Tytko, Anna Skrzypa, Halina Szeląg.

 

Dodaj komentarz

Skip to content