Spotkanie z Mariuszem Kurcem

Dnia 08 października 2010 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie odbyło się spotkanie młodzieży klas pierwszych Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej ze znanym podróżnikiem i obieżyświatem Mariuszem Kurcem.

W wydarzeniu tym uczestniczyło ogółem 179 osób: 163 uczniów w wieku od 16 do 18 lat i 16 nauczycieli. Spotkanie trwało 90 minut. Sponsorami przedsięwzięcia byli koordynatorzy do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych z gminy Kętrzyn oraz miasta Kętrzyna i Korsz. Koszt całkowity programu wyniósł 1350 złotych.

Spotkanie miało charakter programu profilaktycznego, którego celem było zwrócenie uwagi na problem uzależnień, właściwy stosunek do otaczającego nas świata, określenie systemu wartości w kształtowaniu osobowości uczestników programu.

Dzięki postawie gościa, jego bagażom przeżyć z życia osobistego oraz doświadczeniom z dalekich podróży po świecie i wiedzy którą dzielił się z młodzieżą, uczniowie otrzymali żywy przykład kreowania właściwych stosunków międzyludzkich i właściwych postaw życiowych bez uciekania się do używek, dobrych decyzji i wyborów moralnych. Mieli okazje w osobie pana Mariusza przekonać się, że istnieje możliwość budowania wiary we własną godność mimo wielu przeszkód, jakie niesie z sobą życie. Nawet w sytuacjach całkowitej bezsilności, wiara i nadzieja w drugiego człowieka pozwala podnieść się i iść dalej do wyznaczonego celu.

 
Spotkanie z tym „silnym” człowiekiem, przeplatane interesującymi, kształcącymi filmami, stało się inspiracją dla wychowawców klas pierwszych do podjęcia dalszych dyskusji z uczniami na godzinach wychowawczych pod hasłem „Droga do domu”. Młodzież będzie sobie odpowiadać między innymi na pytania: Jak rodzice, nauczyciele i rówieśnicy pomagają im dorastać?, Czy rodzice propagują zdrowy styl życia, bez używek i „dopalaczy”?, Czy rodzina uczy stosunków międzyludzkich, postaw i wyborów życiowych i asertywności?

Organizator:

mgr Małgorzata Sokołowska

Dodaj komentarz

Skip to content