70 rocznica powstania Batalionów Chłopskich

W dniu 8 października 2010 r. minęła 70 rocznica powstania Batalionów Chłopskich. Obchody zostały zorganizowane przez Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Zakład Historii Ruchu Ludowego i Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne Oddział w Łowiczu.

Pierwsza część obchodów odbyła się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach przed pomnikiem w kwaterze Żołnierzy BCh, gdzie do zebranych przemawiali min. Prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki i wicemarszałek Sejmu RP Ewa Kierzkowska. Uroczystość odbyła się z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, salwy, a w takt werbli złożone zostały wieńce i kwiaty od wielu instytucji i organizacji państwowych a także kombatantów. Wśród wieńców znalazł się także wieniec złożony przez Dariusza Chomkę wicedyrektora w imieniu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. gen. Franciszka Kamińskiego w Karolewie oraz miasta Kętrzyna. Asystę pełnił poczet sztandarowy Zespołu Szkół CKR w Karolewie.

Druga część obchodów odbyła się w Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, gdzie okolicznościowe wystąpienia wygłosili zaproszeni gości i różne osobistości. Następnie otwarto wystawę “Bronić każdej grudki ziemi…Bataliony Chłopskie 1940-1945”, gdzie odbyła się promocja książek o Batalionach Chłopskich i polskim ruchu ludowym, które prezentowane były na stoisku wydawnictwa MHPRL.

W tym samym czasie odbywały się imprezy towarzyszące min. festyn łowicki, gdzie występowały kapele i zespoły regionalne, były stoiska z wyrobami rękodzieła z Łowicza oraz produkty regionalne Koła Gospodyń Wiejskich z Gostynina. Na zakończenie zorganizowany był piknik, na którym można było spróbować wyroby kulinarne z regionu łowickiego. Uroczystość zakończyła się późnym popołudniem.

 

Dodaj komentarz

Skip to content