Ślubowanie pierwszoklasistów

21 września odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. W roku szkolnym 2010/2011 w siedmiu oddziałach naukę podjęło 158 uczniów.

Wychowawcami poszczególnych klas są:

mgr Anna Tymcio – klasa I TŻiGD,

mgr Ewelina Chałkowska – Dwulat- klasa I TMR,

mgr Marzena Cogiel – klasa I TOUG,

mgr Agnieszka Zalewska – klasa I TU,

mgr Elwira Rzeczycka – klasa I TA i TAK,

mgr Andrzej Rzeczycki – klasa I ZSZ w zawodzie mechanik-operator maszyn i urządzeń rolniczych,

mgr Anna Skrzypa – klasa I ZSZ w zawodzie kucharz małej gastronomii.

Ślubowanie poprzedziły słowa Pana Dyrektora Ryszarda Kawczyńskiego skierowane do uczniów. W swoim wystąpieniu Pan Dyrektor podkreślił rangę wydarzenia oraz życzył nowoprzybyłym uczniom wielu sukcesów w nauce.

Głos zabrała również Sara Kuraj – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, witając pierwszoklasistów wśród braci szkolnej.

Przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie na nowy sztandar szkoły, po czym odbyło się oficjalne wręczenie dzienniczków uczniowskich. Warto zaznaczyć, że uczniów obowiązywał w tym dniu strój galowy.

Od tego roku ślubowanie stanie się stałym punktem w kalendarzu szkolnym i będzie odbywało się w Dniu Patrona Szkoły – gen. Franciszka Kamińskiego.

mgr Ewelina Chałkowska – Dwulat

  

Dodaj komentarz

Skip to content