Nadanie imienia szkołom wchodzącym w skład ZSCKR w Karolewie

20 września to data, która złotymi zgłoskami zapisała się w historii Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie.

W dniu tym nastąpiło nadanie imienia gen. Franciszka Kamińskiego szkołom wchodzącym w skład Zespołu. Uroczystość połączona została z poświęceniem i przekazaniem sztandaru oraz poświęceniem i odsłonięciem pomnika ku czci patrona.

Obchody tego szczególnego dnia przypadły w dniu 108. rocznicy urodzin generała. Rozpoczęła je msza święta koncelebrowana przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Wojciecha Ziembę Metropolitę Warmińskiego w asyście księży absolwentów oraz zaproszonych gości. Proboszcz Parafii św. Stanisława Kostki ks. dr Kazimierz Żuchowski powitał zebranych gości, podkreślając doniosłość tej uroczystości. Podniosłą atmosferę podkreślały: występ chóru z Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce oraz obecność pocztów sztandarowych zaprzyjaźnionych szkół.

Podczas mszy świętej został poświęcony sztandar, a następnie fundator, Jarosław Ożański Prezes Zarządu SPPH „Majonezy” w Kętrzynie, przekazał go na ręce pana Ryszarda Kawczyńskiego Dyrektora Zespołu. Pan dyrektor dokonał aktu rozwinięcia sztandaru, demonstrując tym samym jego awers i rewers, a następnie przekazał go przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego.

Po mszy świętej nastąpił przemarsz wszystkich uczestników w zorganizowanej kolumnie z kościoła pod pomnik patrona przed głównym budynkiem szkoły. Odsłonięcia pomnika dokonali goście honorowi uroczystości, którymi byli: pani Zofia Kamińska – córka generała, jego syn – pan Jerzy Kamiński oraz Podsekretarz Stanu w MRiRW pan Tadeusz Nalewajk i Podsekretarz Stanu w MEN pan Zbigniew Włodkowski. Dyrektor Zespołu odczytał „Akt Erekcyjny”, który wmurowano w podstawę pomnika. Delegacje złożyły wieńce, zapalono znicze.

W kolejnej części uroczystości, jej gospodarz, dyrektor Ryszard Kawczyński, przywitał gości, którzy zechcieli swoją obecnością uświetnić tę uroczystość. Wśród nich Podsekretarza Stanu w MRiRW Tadeusza Nalewajka, który przekazał na ręce Dyrektora Zespołu list gratulacyjny od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Marka Sawickiego. W gronie dostojnych gości byli także: Poseł na Sejm RP pan Adam Krzyśków, Podsekretarz Stanu w MEN pan Zbigniew Włodkowski, Wicedyrektor Departamentu Doradztwa Oświaty Rolniczej i Nauki w MRiRW pani Zofia Stypińska, Warmińsko – Mazurski Wicekurator Oświaty pani Grażyna Przasnyska, Dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego pan Janusz Gmitruk, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, organizacji i instytucji rolniczych, służb mundurowych oraz dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych. Na uroczystości nie zabrakło również nauczycieli, pracowników administracji, rodziców, pracowników emerytowanych i uczniów ZSCKR.

Podczas uroczystości sylwetkę patrona przybliżyli: pani Zofia Kamińska i pan Janusz Gmitruk.

Uroczystość ta stała się okazją do wyróżnienia zasłużonych dla oświaty i rolnictwa. Medalem Komisji Edukacji Narodowej został odznaczony pan Ryszard Kawczyński. Wręczono również odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa”. Otrzymali je: pani Małgorzata Hrycenko, pani Teresa Jaworska, pani Małgorzata Suszyńska, pani Mirosława Siłkowska, pan Zygmunt Matuszczak, pan Henryk Butkiewicz, pan Wojciech Jan Hołownia, pan Robert Ejsmont.

W kolejnej części uroczystości uhonorowano fundatorów sztandaru i pomnika, wręczając im podziękowania i pamiątkowe medale z napisem „Na wieczną rzeczy pamiątkę”. Hojnymi ofiarodawcami byli: pan Jarosław Ożański – Prezes Zarządu Spółdzielni Pracy Produkcyjno – Handlowej „Majonezy” w Kętrzynie, pan Andrzej Śmietanko – Prezes Zarządu Spółki „ELEWARR” w Warszawie, pan Piotr Emilian Kołelis – Prezes Zarządu Komunalnej Energetyki Cieplnej „KOMEC” w Kętrzynie, pan Krzysztof Hećman – Burmistrz Miasta Kętrzyn, pan Sławomir Jarosik – Wójt Gminy Kętrzyn, pan Krzysztof Sznurkowski – Właściciel hurtowni „LOCO” w Kętrzynie, państwo Anna i Jarosław Kamińscy – Właściciele firmy „Wyrób Opakowań z Tektury”, ksiądz dr Kazimierz Żuchowski – Proboszcz Parafii św. Stanisława Kostki w Karolewie, pan Marcin Bejnar – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” w Kętrzynie, pan Andrzej Degórski – Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kętrzynie, pan Arkadiusz Książek – Prezes Zarządu Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, pan Witold Sańko – Absolwent 5-letniego TMR; rocznik 1979; Wicestarosta Powiatu Kętrzyńskiego, pan Wojciech Jan Hołownia – Absolwent 5-letniego TMR; rocznik 1973, emerytów naszej szkoły reprezentował pan Zenon Werner – przewodniczący Związku Emerytów, Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół reprezentował pan wicedyrektor Dariusz Chomka, w imieniu pracowników Administracji i Obsługi medal odebrał pan Henryk Jukiewicz – kierownik gospodarczy ZS CKR, Radę Rodziców ZS CKR reprezentował pan Ireneusz Chirkowski, reprezentantką Samorządu Uczniowskiego ZS CKR im. gen. Franciszka Kamińskiego była jego przewodnicząca – Sara Kuraj

Wielu gości zabrało głos, gratulując wyboru patrona. Ten wyjątkowy dzień zakończył występ Zespołu Pieśni i Tańca Kortowo z UWM w Olsztynie.

Zarówno pomnik jak i sztandar są i zawsze będą dla społeczności ZSCKR w Karolewie symbolem związku z Ojczyzną oraz obowiązków względem Niej. Szkoła w duchu wieloletnich tradycji będzie kontynuowała proces edukacyjno-wychowawczy przyszłych pokoleń, które będą stanowiły o obliczu polskiego rolnictwa.

Opracowała: Lucyna Olszewska

Lista fundatorów:

 1. Pan Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 2. Pan dr Andrzej Śmietanko – Prezes Zarządu Spółki „ELEWARR” w Warszawie.
 3. Ksiądz dr Kazimierz Żuchowski – Proboszcz Parafii św. Stanisława Kostki w Karolewie.
 4. Pan Witold Sańko – Absolwent 5-letniego TMR; rocznik 1979; Wicestarosta Powiatu Kętrzyńskiego.
 5. Pan Krzysztof Hećman – Burmistrz Miasta Kętrzyn
 6. Pan Sławomir Jarosik – Wójt Gminy Kętrzyn
 7. Pan Janusz Gmitruk – Dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.
 8. Pan Jarosław Ożański – Prezes Zarządu Spółdzielni Pracy Produkcyjno – Handlowej „ Majonezy” w Kętrzynie.
 9. Pan Wojciech Jan Hołownia – Absolwent 5-letniego TMR; rocznik 1973.
 10. Państwo Anna oraz Stanisław Kulas
 11. Państwo Anna i Jarosław Kamińscy – Właściciele firmy „Wyrób Opakowań z Tektury” w Kętrzynie.
 12. Pan Krzysztof Sznurkowski – Właściciel hurtowni „LOCO” w Kętrzynie.
 13. Pan Piotr Emilian Kołelis – Prezes Zarządu Komunalnej Energetyki Cieplnej „KOMEC” w Kętrzynie.
 14. Pan Andrzej Degórski – Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kętrzynie.
 15. Pan Marcin Bejnar – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Komunalnik” w Kętrzynie.
 16. Pan Arkadiusz Książek – Prezes Zarządu Kętrzyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
 17. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie
 18. Pracownicy Administracji i Obsługi
 19. Pracownicy emerytowani naszej szkoły
 20. Samorząd Uczniowski ZS CKR im. gen. Franciszka Kamińskiego
 21. Rada Rodziców ZSCKR w Karolewie
 22. Państwo Elżbieta i Bogusław Biedrawa właściciele restauracji „ Feniks” w Barcianach.
 23. Pan Krzysztof Jelisiejew – Dyrektor Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
 24. Pani Krystyna Mucuś – Dyrektor Gimnazjum Gminnego w Karolewie.

 

 

 

Dodaj komentarz

Skip to content