WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Dnia 16 kwietnia 2010 r. odbyły się w naszej Szkole wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Swoje kandydatury zgłosiły dwie osoby:

  1. Kuraj Sara z klasy II TOUG
  2. Mackiewicz Natalia z klasy II TAK.

W wyborach wzięło udział 377 uczniów (75% uprawnionych do głosowania). W wyniku głosowania Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Sara Kuraj, która uzyskała 189 głosów, jej zastępczynią natomiast Natalia Mackiewicz, która zebrała tylko 14 głosów mniej od Sary-175.  13 głosów oddanych w Wyborach było nieważnych. Nad poprawnością Wyborów czuwała Komisja Wyborcza.

 

Obu dziewczynom Gratulujemy, tak wyrównanych wyników i czekamy na spełnienie obietnic wyborczych.

Z pozdrowieniami

Samorząd Uczniowski

Dodaj komentarz

Skip to content