XXXII OWiUR

Duży sukces odnieśli uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Karolewie zajmując pierwsze miejsce w rankingu szkół biorących udział w FINALE CENTRALNYM XXXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, które odbyły się 6 i 7 czerwca 2008 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

OWiUR jest najważniejszym sprawdzianem wiedzy i umiejętności uczniów szkół średnich kształcących się w zawodach związanych z gospodarką rolną i żywnościową. W finale krajowym  we Wrocławiu uczestniczyło 248  najlepszych uczniów  szkół rolniczych z całej Polski, wyłonionych drogą eliminacji okręgowych . Każdy z nich rozwiązywał test składający się z sześćdziesięciu pytań i wykonywał trzy zadania praktyczne. Jurorami byli pracownicy naukowi Uniwersytetu. Szkołę w Karolewie reprezentowało trzech uczniów. W bloku tematycznym mechanizacji rolnictwa pierwsze miejsce zajął Marcin Łuszczak,
a trzecie Paweł Czapliński. Dzięki ich wynikom udało się powtórzyć najlepsze miejsce szkoły w tej olimpiadzie z roku 1985.

opiekun: Adam Kołakowski

 

wroclaw2008.jpg

Laureaci finału krajowego: Paweł Czapliński, Adam Kołakowski (opiekun), Marcin Łuszczak, Krzysztof Krzywiec 

 

 

Dodaj komentarz

Skip to content