Architekci mają nową szklarnię.

Pracownie dydaktyczne w ZSCKR w Karolewie są wyposażane na najwyższym poziomie. Dzięki temu możemy kształcić profesjonalistów w swoich zawodach. Jednym z najnowszych obiektów szkolnych jest niedawno oddana do użytku szklarnia. Idealna do doskonalenia umiejętności nabywanych na  kierunku architektura krajobrazu.

Czytaj dalej

Sadzenie młodego lasu Wilczego Szańca 2022

Las jest wyjątkowo cennym siedliskiem dla człowieka. Pełni wiele funkcji, m in. dostarcza mieszkańcom Ziemi tlen niezbędny do oddychania i jest źródłem drewna – niezbędnego surowca budowlanego. Lasy Państwowe gospodarują zasobami leśnymi w sposób racjonalny, w miejscu jednego wyciętego drzewa sadzi się ok. 13 młodych. Obecnie odchodzi się już od dużych jednogatunkowych obsadzeń, zwiększa się … Czytaj dalej

NOWA PRACOWNIA AGROTRONICZNA

Pracownie dydaktyczne, w tym pracownie specjalistyczne w ZSCKR w Karolewie są wyposażane na miarę XXI wieku. Dzięki temu możemy kształcić profesjonalistów w swoich zawodach. Do najnowszych należy niedawno oddana do użytku pracownia służąca doskonaleniu umiejętności związanych z rolnictwem precyzyjnym.

Czytaj dalej

Skip to content